zbkowska-praga-678x381

Czy ulica Ząbkowska stanie się deptakiem?

Zgodnie z propozycją nowego projektu przebudowy miasta możliwe jest stałe wyłączenie z ruchu fragmentu ulicy Ząbkowskiej przy Targowej oraz dodatkowe zazielenienie tego obszaru. Mieszkańcy podczas konsultacji społecznych wyrazili swoje zdanie na ten temat. Na Sali w Centrum Kreatywności przy Targowej 56 byli obecni także projektanci z pracowni DAWOS, którzy zaprezentowali projekt przebudowy historycznego odcinka Ząbkowskiej od ulicy Targowej do ulicy Brzeskiej. Inicjatywa jest realizowana w ramach projektu „Na_Prawa Ulic”. 

Zdania mieszkańców były podzielone. Jedynie w kwestii dodatkowej zieleni, nikt nie miał wątpliwości, że jest ona niezbędna. Kolejne uwagi dotyczyły zabytkowej nawietrzni wykonanej z tzn. skandynawki. Projektanci zaproponowali aby ją są nieco zeszlifować, dzięki czemu będzie równa, co spowoduje również spadek poziomu hałasu. Zgłoszone były również propozycje wyrównania jej przez użycie specjalnej żywicy lub wyniesienie całej nawierzchni do poziomu chodników. Krytyczne słowa padły również pod adresem odbywających się od kilku lat latem imprez. Ostatnia część otwartych konsultacji skupiła uwagi dotyczące komunikacji po stałym zamknięciu możliwości wyjazdu/wjazdu na ulicę Ząbkowską od strony ulicy Targowej – będzie jedynie możliwość dojazdu do kamienic od strony ulicy Brzeskiej. Mieszkańcy nie są zadowoleni z tej propozycji i oczekują alternatywy w postaci obwodnicy, metra czy dobrej komunikacji. To dopiero początek konsultacji. Każdy zainteresowany może wziąć udział w kolejnych spotkaniach. 

Kolejne konsultacje zaplanowano:

18 października (czwartek), w godz. 11:00-18:00 – róg Ząbkowskiej i Targowej
24 października (środa), w godz. 11:00-18:00 – róg Ząbkowskiej i Brzeskiej
27 października (sobota), w godz. 10:00-17:00 – róg Ząbkowskiej i Brzeskiej

Docelowa koncepcja przebudowy jest cały czas w opracowaniu. Jej finału wraz w pracami budowlanymi należy się spodziewać w 2020 roku.

Zobacz również

blog comments powered by Disqus