d_DSC01612

Dom Ksawerego Konopackiego – czy ten wyjątkowy praski zabytek można jeszcze uratować?

Towarzystwo Przyjaciół Pragi poinformowało o wyburzeniu domu Ksawerego Konopackiego – jednego z najbardziej charakterystycznych budynków Nowej Pragi. Jaka jest historia obiektu, który powstał w latach 60. XIX wieku dla właściciela i założyciela dzielnicy?

Budynek powstał ok. 1865 roku. Ksawery Konopacki, jego właściciel, zamieszkiwał w części budynku z rodziną, pozostałe pomieszczenia prawdopodobnie wynajmował. Ze względu na okazałą i dekoracyjną formę nazywano go też pałacykiem, choć wnętrza miały charakter normalnego domu mieszkalnego.

Dom zbudowany został na planie prostokąta, z dodanymi niewielkimi aneksami do elewacji tylnej oraz bocznej elewacji północnej. Ma jedenastoosiową fasadę zwróconą do ul. Środkowej. Pierwotny wystrój elewacji od strony ul. Środkowej i Strzeleckiej przetrwał w dużym stopniu do współczesnych czasów: zachowały się opaski okienne, profilowane gzymsy i dwa żeliwne balkony.

Od 1881 właścicielem budynku był osiadły w Warszawie emerytowany generał rosyjski Agafon Wachwachow, a następnie spółka dwóch żydowskich przedsiębiorców Endelmana i Papiernego. W 1924 cała nieruchomość pomiędzy ulicami: Środkową i Kowelską została zakupiona przez miasto z przeznaczeniem na budowę szoły powszechnej nr 89 przy ul. Kowelskiej 1.

Obecnie Dom Konopackiego jest pustostanem, który przez lata popadał w ruinę. Pomimo faktu, że obiekt od 2005 roku wpisany jest do rejestru zabytków, nie podlega on nadzorowi konserwatora. Ponieważ budynek groził zawaleniem, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał decyzję o jego wyburzeniu.

Według mediów jest szansa, że uda się uratować chociaż niektóre elementy zabytkowego budynku. Stołeczny Konserwator Zabytków planuje negocjacje, które mają na celu ocalić część budynku.

 

 

Zobacz również

blog comments powered by Disqus