gdy-na-szwedzkiej-pijaly-koguty-elsztein

Kultura na Pradze Północ – historia Teatru Szwedzka 2/4

Historia instytucji kulturalnych przy ulicy Szwedzkiej 2/4 nie należy do oczywistych i obejmuje kilka różnych instytucji na przestrzeni kilkudziesięciu lat. Sięga ona 1949 roku, kiedy działał tam Teatr Comedia, a od 1956 Teatr Ziemi Mazowieckiej, prowadzący w dużej mierze działalność objazdową. W 1978 roku mieścił się tam z kolei Teatr Popularny, przez wiele lat prowadzony przez Andrzeja Ziębińskiego. Następcą tego obiektu został Teatr Szwedzka 2/4, który istniał w latach 1990-94. Następnie zarządzeniem Prezydenta m. st. Warszawy teatr połączono w jeden organizm z Teatrem Rozmaitości, przenosząc jego siedzibę na Marszałkowską 8.

Zmiana nazwy na Teatr Szwedzka 2/4 nie była jedynie zmianą kosmetyczną, ale swego rodzaju deklaracją przemiany – teatr ze ścieżki tradycyjnego teatru repertuarowego, realizującego misję upowszechniania literatury przechodził na pozycję awangardową za sprawą skupionych wokół dyrektora artystycznego Wojciecha Maryańskiego młodych reżyserów, scenografów i muzyków, poszukujących nowych środków wyrazu.

Nastąpiły nie tylko zmiany repertuarowe, ale także daleko idące zmiany w zespole, które w intencji nowego kierownictwa miał teraz gwarantować podjecie ambitnych projektów repertuarowych. Lewobrzeżna Warszawa była zachwycona. Nietrudno zauważyć, że ciężar przemiany spoczywał na barkach najbardziej doświadczonego reżysera, Henryka Baranowskiego, a kierunek wyraźnie wskazywał na inspiracje niemieckie, podjęte potem przez TR Warszawa – to Teatr Szwedzka 2/4 jako pierwszy zainicjował koprodukcję z niemieckim teatrem Transformtheater z Berlina, przygotowując wspólnie premierę Zamku. Wprawdzie nie wszystkie premiery satysfakcjonowały, ale zmiana w praskim teatrze była tak oszałamiająca, że trudno było nie zauważyć nadciągania nowej fali w polskim teatrze. Przeniesienie zespołu do Teatru Rozmaitości tylko po części okazało się udanym przeszczepem, niewielu artystów ze Szwedzkiej pozostało w zespole przy Marszałkowskiej. Teatr Szwedzka 2/4 spełnił rolę rozsadnika nowych idei. Jak to często się zdarza, kiedy ich idee zostały podjęte przez innych, młodszych, twórcy koncepcji tego teatru odeszli.

Po teatrze nie ma już śladu. W tym miejscu ma zostać wzniesiony budynek mieszkalny z częścią usługową.

 

Zobacz również

blog comments powered by Disqus