Wladek

Liceum im. Władysława IV – jedna z najstarszych szkół w Warszawie

Liceum Ogólnoksztalcące im. Władysława IV w Warszawie to jedna z najstarszych szkół średnich w stolicy. Do grona jego absolwentów należeli między innymi Janusz Korczak czy śpiewak operowy Wiesław Ochman. Historia placówki była niezwykle burzliwa i mocno wpisana w historię Pragi. Dlatego warto ją poznać!

Przed liceum w szkole działało męskie Gimnazjum Praskie, założone w 1885 r. Przez pierwszych 20 lat mieściło się ono w wynajmowanym budynku czynszowym przy ul. Brukowej 16 (obecnie Okrzei) róg Namiestnikowskiej (obecnie Sierakowskiego). W 1907 roku Gimnazjum przeniosło się do nowego, własnego gmachu przy ul. Aleksandrowskiej, róg Petersburskiej (obecna lokalizacja). Budynek posiadał m.in. bogato wyposażoną pracownię fizyczną i piękną, istniejącą do dziś aulę.

Gimnazjum Praskie było placówką rządową, z rosyjskim językiem nauczania. W intencji rządu szkoła  miała być narzędziem rusyfikacji. Przejawem patriotyzmu były gesty takie jak udział „Władysławiaków” w odsłonięciu pomnika Adama Mickiewicza na Krakowskim Przedmieściu w 1898r. W 1915 r. w wyniku ofensywy niemieckiej wojska rosyjskie wycofały się bez walki z Warszawy. Z Gimnazjum Praskiego wywieziono wyposażenie gabinetów, całą dokumentację szkolną oraz ewakuowano rosyjski personel pedagogiczny. Po 30 latach na Pradze carskie gimnazjum przestało istnieć. 13 września 1915 roku zostało utworzone Polskie Gimnazjum Filologiczne, któremu Praski Komitet Obywatelski nadał imię Króla Władysława IV.

W czasie II wojny światowej szkoła prowadziła tajne nauczanie. Powstało 40 kompletów uczniowskich w 160 punktach Pragi, Bródna i Grochowa. Wielu uczniów szkoły, nie tylko harcerzy, weszło w skład Batalionu Harcerskiego „Wigry”. Po wojnie Szkoła w końcu wróciła do własnego gmachu, który był kompletnie zdewastowany. Od 1955 placówka została przekształcona z męskiej w koedukacyjną. Przez kolejne lata liceum działało bez przeszkód, otrzymując wiele wyróżnień, takich jak: miejsce w elitarnym Towarzystwie Szkół Twórczych, nagroda z okazji 350-lecia istnienia Pragi, medal Towarzystwa Przyjaciół Pragi,  czy Order św. Stanisława. .

Budynek szkoły został wpisany do rejestru zabytków dnia 9 maja 1983 roku.

Zobacz również

blog comments powered by Disqus