cpk-makieta-26-08-03

Mieszkanie w Koneserze? Nic straconego! Zobacz, gdzie znajdziesz nas tej jesieni

Szukasz mieszkania? Zastanawiasz się, która dzielnica będzie dla Ciebie odpowiednia? A może myślisz o przeprowadzce na Pragę, ale masz jeszcze wątpliwości? Jeśli przynajmniej jedno z tych pytań dotyczy Ciebie zapraszamy do lektury tego tekstu, a także na stoiska Centrum Praskiego Koneser, podczas najbliższych targów nieruchomości. Kiedy i gdzie można nas spotkać?

1. Pra­skie Targi Nie­ru­cho­mo­ści DOM CZY MIESZKANIE – 23-24 września 2017 roku, BOHEMA, ul. Szwedzka 20 w Warszawie

To pierw­sza impreza tar­gowa na Mazow­szu, która sku­pia wyłącz­nie inwe­sty­cje dewe­lo­per­skie z pra­wo­brzeż­nej strony Warszawy. Impreza adresowana jest do wszyst­kich, któ­rzy chcie­liby zamiesz­kać po pra­wej strony Wisły. Główną ideą, która przy­świeca orga­ni­za­to­rom jest poka­za­nie korzy­ści wyni­ka­ją­cych z miesz­ka­nia w tym rejo­nie. Kame­ralna atmos­fera, atrak­cyjne ceny nie­ru­cho­mo­ści, edu­ka­cja na wyso­kim pozio­mie, dosko­nała i stale poprawiająca się komu­ni­ka­cja z cen­trum – to tylko nie­które powody, dla któ­rych wiele osób decy­duje się tu kupić nieruchomość.

targi_nieruchomosci_koneser

2. Dni Otwarte w Koneserze – 23-24 września 2017 roku

Wszyscy, którzy chcą poznać inwestycję i ofertę mieszkaniową Centrum Praskiego Koneser zapraszamy w weekend w godzinach 10-16. Bezpośrednie spotkanie to doskonała okazja do uzyskania odpowiedzi na każde pytanie.

3. Targi Mieszkań i Domów – 30 września – 1 października 2017 roku, Centrum Expo XXI, ul. Prądzyńskiego 12/14, Warszawa

Pełen przegląd ofert, darmowe seminaria i porady rynkowych ekspertów to tylko niektóre atrakcje Targów Mieszkań i Domów w Warszawie. Nie musisz godzinami wertować ogłoszeń w gazetach i ślęczeć nad setkami serwisów internetowych – spotkaj się z deweloperami twarzą w twarz i uzyskaj interesujące Cię informacje z pierwszej ręki. W ramach sekcji Home & Design masz szansę poznać ofertę wystawców z zakresu RTV i AGD, innowacyjnych technologii, designu i dekorowania wnętrz, ekologicznych rozwiązań dla domu.

Nowy Adres - logo CMYK_Targi Mieszkan i Domow 2

Zobacz również

blog comments powered by Disqus