z22425453V

Pierwsze woonerfy w Warszawie powstaną na Pradze

W woonerf, czyli miejski podwórzec, ma się zamienić ul. Środkowa po wybudowaniu metra na Nową Pragę. Ratusz niedawno wybrał koncepcję, która ma odmienić tę część Warszawy. Inwestycja to jedno działań planowanych w ramach programu rewitalizacji Pragi.

Urbaniści mieli trudne zadanie: na stosunkowo wąskiej ulicy mają w zgodzie funkcjonować piesi, rowerzyści, jeździć i parkować auta, a lokalni mieszkańcy mają miło spędzać czas na zielonych placach. Ma być bezpiecznie i bardziej przyjaźnie dla pieszych oraz rowerzystów.

- W ramach Zintegrowanego Programu Rewitalizacji chcemy wprowadzić nową jakość przestrzeni publicznej na Pradze Północ. Metamorfozę przejdzie zwłaszcza ulica Środkowa, którą chcemy zamienić w woonerf, czyli przestrzeń łączącą funkcje deptaku, ulicy, parkingu i miejsca spotkań – zapowiadał Michał Olszewski, wiceprezydent Warszawy.

Konkurs wygrała pracownia architektoniczna WXCA. Główne założenia projektu zamieszczamy poniżej.

Pas zieleni wysokiej w postaci dwóch szpalerów drzew został zlokalizowany po zachodniej stronie ulicy Środkowej, w pasie o największym dystansie pomiędzy sieciami infrastruktury podziemnej. Strefa zieleni niskiej w postaci kwitnących krzewów i wysokich traw została zlokalizowana po stronie ulicy o parterach mieszkalnych. W tych miejscach pas ogrodu pojawia się przy samym budynku, co umożliwia poprawę komfortu lokatorów mieszkań na parterze i jednocześnie eksponuje przeciwną stronę ulicy, posiadającą partery usługowe. Zaproponowane rozmieszczenie zieleni wysokiej i niskiej pozwala także wyeksponować zabytkowe kamienice o najbardziej zdobionych fasadach. Proponowany układ zagospodarowania pozwala nie tylko uwidocznić ogólnodostępne partery oraz historyczną pierzeję ulicy, ale także wymusza uspokojenie ruchu dzięki miejscowej zmianie lokalizacji pasa zieleni niskiej.

Zdobywca I nagrody otrzymał 60 tys. złotych oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, II nagrody – 30 tys. zł,  a III – 15 tys. złotych. Inicjatywa realizowana jest w ramach Zintegrowanego Programu Rewitalizacji. Na ten cel do 2022 roku ratusz przeznaczy 1,4 mld zł.

Zobacz również

blog comments powered by Disqus