1970b38b-bbb7-4bf0-b435-e634d9c602af.png

Powstanie długofalowy plan zarządzania dla 600 miejskich lokali użytkowych na Pradze

Ratusz ogłosił przetarg na opracowanie planu długofalowego zarządzania miejskimi lokalami użytkowymi. Celem jest wyłonienie podmiotu, który opracuje koncepcję gospodarowania lokalami użytkowymi należącymi do m.st. Warszawy na czterech wybranych obszarach – Starej i Nowej Pradze, w rejonie Dworca Wschodniego oraz na Kamionku. To ponad 600 lokali! Oferty można składać do końca stycznia. 

Programu Rewitalizacji na Pradze Południe, Pradze Północ i Targówku rozpoczął się w 2015 roku. To w jego ramach zrealizowano między innymi Centrum Kreatywności Targowa, Centrum Młodych przy Inżynierskiej czy Muzeum Warszawskiej Pragi. Trwają też prace nad stworzeniem pierwszej w Warszawie kamienicy międzypokoleniowej przy Stalowej 29 i Centrum Kultury Nowa Praga w pałacyku Konopackiego. W ramach programu rozbudowywana jest też II linia metra.

Ostatnią inicjatywę podsumował Michał Olszewski, wiceprezydent m.st. Warszawy:

W ramach Zintegrowanego Programu Rewitalizacji rozpoczęliśmy kolejny projekt. Tym razem dotyczy długofalowego planu zarządzania miejskimi lokalami użytkowymi. Podmiot, który wygra przetarg, będzie musiał przeanalizować obecne usługi, przeprowadzić konsultacje wśród mieszkańców i na koniec opracować koncepcję zestawu branż i funkcji na określonych praskich ulicach.

Przed zwycięzcą stoją naprawdę trudne zadania. Jakie dokładnie? Analiza obecnego stanu sektora handlu i usług oraz sytuacji pustostanów, a także przeprowadzenie konsultacji społecznych, dzięki którym mieszkańcy wypowiedzą się na temat dostępnych usług oraz zasugerują, jakie warto byłoby wprowadzić. W rezultacie powstanie pewnego rodzaju poradnik profilujący najemców, który ma też uwzględniać propozycje zmian w procedurach najmu.

Jeśli będzie to możliwe w opracowanej koncepcji mógłby zostać określony tak zwany profil przewodni każdej z ulic, z uwzględnieniem kryterium różnorodności. Odpowiednia polityka lokalowa ma doprowadzić do ożywienia gospodarczego i ochronę działań o dużej wartości społecznej czy kulturowej.

Projekt jest częścią Zintegrowanego Programu Rewitalizacji. Będzie współfinansowany z unijnych środków. W sumie miasto przewiduje 749 tysięcy złotych na opracowanie koncepcji i związane z tym działania.

Trzymamy kciuki!

 

 

 

Zobacz również

blog comments powered by Disqus