na-prawa-zieleni-2

Zielona Praga Północ

Już latem rozpoczną się prace ogrodnicze, której mają poprawić stan przyulicznej zieleni. Nowy wygląd zyskają duże arterie takie jak Jagiellońska, Targowa czy Szwedzka, ale też mniejsze, m.in. Szanajcy, Namysłowska czy Mała. Zmiany nie ominą również terenów wewnątrzosiedlowych. Zostaną nimi objęte podwórka przy ulicach: Kijowskiej, Placu Hallera, Szanajcy, Namysłowskiej, Panieńskiej i Strzeleckiej.  Realizacja rozległego programu przewidziana jest na lata 2017-2022, a wstępny koszt prac wyceniono na ok. 17 mln zł. 

Zarząd Zieleni m.st. Warszawy na podstawie opinii mieszkańców opracował program działań, dzięki którym praskie tereny zieleni mają zyskać nową jakość. Opinie, wnioski i uwagi prażan zbierane były pod koniec ubiegłego roku podczas cyklu spacerów „Na_prawa zieleni”. Zmiany przejdzie kilkanaście ulic, placów i zieleńców. Zarząd Zieleni m.st. Warszawy będzie również działać na ulicach, gdzie mieszkańcy zgłaszają konieczność nasadzeń w ramach programu „Milion drzew dla Warszawy”. Gdzie? Między innymi na takich ulicach jak: Szwedzka, Wołomińska, Siedlecka, Kijowska, Markowska, Białostocka, Kłopotowskiego, Wybrzeże Szczecińskie i Jasińskiego. Prace te w szczególności polegać będą na rozpłytowywaniu i łączeniu mis oraz uzupełnianiu szpalerów, a także nowych nasadzeniach drzew i zieleni niskiej.

W pierwszej kolejności wykonane zostaną najbardziej podstawowe prace, polegające m.in. na uzupełnieniu nasadzeń przyulicznych. W dalszej kolejności prowadzone będą bardziej skomplikowane zadania, które będą wymagały współpracy Zarządu Zieleni oraz innych miejskich jednostek. W sumie wytypowanych zostało kilkanaście obszarów, które zostaną objęte kompleksowymi działaniami inwestycyjnymi obejmującymi zagospodarowanie przestrzeni miejskich.

 

 

Zobacz również

blog comments powered by Disqus